Omgevingsdienst Midden Holland & CNME de Zwanebloem

                          logo_odmh                 logo_zwanebloem               

De Omgevingsdienst Midden-Holland draagt met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie De Zwanebloem bij aan een duurzame en gezonde samenleving.

De ODMH ontwikkelt en coördineert activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie vanuit het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) ‘de Zwanebloem’ van de ODMH. Het centrum verzorgt natuur- en milieulessen, excursies en leent leskisten uit voor het primair onderwijs in de regio Midden-Holland.

Op deze website staat het programma voor schooljaar 2018-2019  voor u klaar.  Deze geeft een overzicht van alle Natuur- en Milieueducatie producten van CNME de Zwanebloem voor het primair onderwijs in de regio Midden-Holland.

Het jaarprogramma bestaat uit het basispakket en een extra aanbod. Beide worden dusdanig gesubsidieerd door de 5  gemeenten in regio Midden-Holland, zodat voor het basispakket niet betaald hoeft te worden en voor het extra aanbod er een beperkte bijdrage wordt gevraagd.

Het Basispakket
Het basispakket bestaat uit een tweejarige cyclus. Het ene schooljaar lopen de thema’s ‘water’ en ‘duurzaamheden het volgende schooljaar de thema’s ‘natuur’ en ‘science’. Deze thema’s wisselen elkaar jaarlijks af. In het schooljaar 2018-2019 staan in het basispakket de thema’s ‘‘water’ en ‘duurzaamheid’ centraal. Een leerling die ieder jaar een NME-activiteit uit het basispakket volgt, zal gedurende zijn basisschooltijd acht waardevolle NME-activiteiten volgen, waarbij de vier thema’s: water, duurzaamheid, natuur en science  allemaal aan bod komen.

Het basispakket is voor de scholen gratis en bestaat uit een combinatie van lessen en leskisten aangeboden door CNME de Zwanebloem en Buitenlessen op locatie verzorgd door Watersnip Natuuractiviteiten.

Groep 1/2         Zwanebloemles: Beestenboerderij
Groep 3/4         Leskist: Natuurlijk Energie!
Groep 5/6         Zwanebloemles: Herfst
Groep 7/8         Leskist: Techniek van groene energie

Watersnip lessen
We bieden jaarlijks een groot aantal Watersnip lessen aan die worden verzorgd door ‘Watersnip Natuuractiviteiten’ in de buurt van de school. Deze buitenlessen hoeven door de school niet betaald te worden. Wij raden u aan tijdig in te schrijven want er is beperkt plaats. ‘Watersnip Natuuractiviteiten’ neemt contact met u op over de precieze datum en tijd en de eventuele voorbereidingen. Als u zich inschrijft voor Watersniplessen is dat bindend. U kunt deze niet meer annuleren.

Watersniplessen voor scholen uit de gemeente Krimpenerwaard:

Groep 1/2       Watersnip Les: Dat komt van de boerderijblauwe inschrijfknop  NME
Groep 3/4       Watersnip Les: Water stroomt door onze wijk
Groep 5/6       Watersnip Les:  Wonen en werken in een veengebied
Groep 7/8       Watersnip Les: Energie voor nu en later

 

Watersniplessen  voor scholen uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas

Groep 1/2       Watersnip Les: Kennismaking met de sloot
Groep 3/4       Watersnip Les: Kennismaking met de sloot
Groep 5/6       Watersnip Les: Schone sloten, vuile sloten
Groep 7/8       Watersnip Les: Waterbeheer

Verschillen per gemeente in het aanbod aan Watersniplessen komen voort uit afspraken met uw gemeente en de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Extra Aanbod
Het extra aanbod bestaat uit lessen, leskisten, projecten en overige NME-materialen, waaruit leerkrachten onbeperkt kunnen kiezen. Wel betaalt de school een kleine bijdrage voor deze producten.
Les:                             25 euro
Leskist:                      12,50 euro

Materiaalpakket:         Afhankelijk van het pakket
Project:                          Afhankelijk van het project

Maatwerkadvies
CNME de Zwanebloem heeft een expertise op het gebied van Milieu Educatie. Wij bieden daarom ook maatwerkadvies aan over o.a.:

-       Hoe onze producten inpasbaar zijn in uw schoolprojecten
-       Hoe onze producten inpasbaar zijn in uw NME-curriculum en hoe onze producten delen uit de natuurmethode kunnen vervangen.
-       Hoe te komen tot een mooie leerlijn NME binnen uw school.
Bovendien beschikken wij over een groot aanbod aan NME-materialen die niet genoemd zijn in deze gids, maar die wij wel uitlenen.  U kunt ons bellen of mailen als u iets nodig heeft.

Werkwijze:
Zwanebloem lessen
De Zwanebloem lessen worden begeleid door getrainde ervaren vrijwilligers. De lessen vinden plaats op de zolder van CNME de Zwanebloem. Ruim voor het begin van een les wordt u gevraagd een plekje in het rooster te kiezen. Wij raden u aan tijdig te reserveren, want er is beperkt plaats. U krijgt na de digitale reservering enkele weken voor het begin van de les een voorbereidende lesbrief opgestuurd, zodat u voorbereid naar de locatie kunt komen. U dient de werkboekjes voor leerlingen  te kopiëren en de lesinformatie aan uw  begeleiders uit te delen. Per les worden er 5 begeleiders vanuit school gevraagd.

Wij zijn altijd op zoek naar leuke en enthousiaste vrijwilligers voor het geven van onze lessen. Bekijk hier  onze vacatures.

Leskisten
In een leskist zit het complete lesmateriaal rond een thema, evenals een handleiding voor de leerkracht met werkbladen. De leskist wordt gebruikt in de directe schoolomgeving of in de klas. Voor de leskisten geldt dat u zelf een plekje in het uitleenrooster kunt kiezen.

U kunt de leskisten zelf ophalen of u kunt gebruik maken van onze bezorgservice.

Als u kiest voor onze bezorgservice (€10,- per zending) worden de leskisten op de eerste dag van iedere leenperiode gebracht en op de laatste dag weer opgehaald. U dient er voor te zorgen dat de leskisten op deze laatste dag compleet klaarstaan vanaf 8.30.

Als u niet kiest voor onze bezorgservice dient u de leskisten zelf op te halen en na elke leenperiode van 3 weken  terug te brengen naar de CNME de Zwanebloem. U kunt uw auto op het terrein van de kinderboerderij parkeren. Houd er rekening mee dat de kisten zwaar kunnen zijn en dat ze een trap op en af gedragen moeten worden.

Projecten
Gedurende het schooljaar bieden wij een aantal projecten aan. De projecten vinden buiten de school plaats. De thema’s lopen uiteen van Boomfeestdag tot Groene Voetstappen. De projecten zijn allemaal verschillend van periode, duur en prijs. Afhankelijk van de keuze van uw gemeente om aan deze projecten bij te dragen, kunt u zich voor deze projecten opgeven.

Materiaalpakket
Materiaalpakketten bestaan uit concreet materiaal wat u mag houden, zoals een kweekset champignons met bijbehorende lesomschrijving of een bomenboekje.

Algemene Voorwaarden
Op al onze producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing .

Inschrijven:
Digitaal bekijken en inschrijvenblauwe inschrijfknop  NME
Alle scholen in het primair onderwijs in Midden-Holland schrijven zich voor producten digitaal in. Het digitaal inschrijven heeft een aantal voordelen voor u als school. Zo is het mogelijk om gericht te zoeken naar NME-activiteiten. Dit kan op groepsniveau, maar ook op thema of kerndoel. Daarnaast geeft de digitale NME-gids een overzicht van wat er op uw school gebeurt op het gebied van NME. Na een aantal jaren kunnen verschillende schooljaren met elkaar worden vergeleken. Hierdoor wordt zichtbaar wat een leerling op uw school in de loop van de jaren aan NME heeft gevolgd. Op basis hiervan kan een school gericht inschrijven, om tot een doorlopende leerlijn voor NME te komen. De Omgevingsdienst Midden-Holland kan hier desgewenst in adviseren.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact met ons op!

Contactgegevens:

CNME de Zwanebloem/ ODMH
Bezoekadres:
Bloemendaalseweg 34a
2804 AB Gouda
0182  572 033
Postadres:
Postbus 45
2800 AA Gouda
zwanebloem@odmh.nl

U vindt CNME de Zwanebloem op de bovenverdieping van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden.

Openingstijden voor ophalen en terugbrengen leskisten:
maandag en donderdag van 13:00 tot 16:00 uur.